Wageweg (slot)

Aan de Wageweg was ooit ook de garage van de firma Met te vinden, op de plek waar nu het appartementengebouw met de drie rode gevels staat en dat door de ontwikkelaar van het projectje, de heer Klaas Slot, De Drie Klazen wordt genoemd. Eén Klaas is meer dan genoeg, zou je zeggen. Maar goed, sommige trotse wapenfeiten geven kleur aan een buurt.
Op de hoek van het Torenburg en de Sliksteeg was ooit het oudste café van Alkmaar gevestigd, genaamd de Oude Poorter, het latere vrouwencafé Dynamien waar je als man niet naar binnen mocht omdat er al een heleboel café’s voor mannen waren. Maar ja, in die café’s mochten vrouwen ook naar binnen en dus was dat toch niet helemaal eerlijk van de dames. Soit?
Op de andere hoek, die van de Spanjaardstraat en de Sliksteeg bevond zich ooit een smederij en in de gevel is nog altijd de ‘travaille’ zichtbaar. Dat woord is zo oud, dat het niet eens in de Dikke van Dale te vinden is. Maar een travaille is een houten stellage waarin paarden klem gezet werden om ze te kunnen beslaan. Al die werkplaatsen, pakhuizen, paardenstallen en herbergen zijn in de loop der tijd omgetoverd tot woonhuizen en appartementen en het is inmiddels een gewilde buurt geworden.
Tegenover het proeflokaal van wijnwinkel Het Depot staat het Wallenhuis. Dit is dus zo’n voormalige herberg die is omgebouwd tot woning. Jack herinnert zich nog goed dat het jaren leegstond. Voordat het verbouwd werd, was op de lange gevel en zichtbaar vanaf de Friese Brug, met een spuitbus in grote letters een zin geschreven die door zijn merkwaardigheid voor altijd onder Jack’s schedeldak is blijven hangen. Een rij woorden, net zo krachtig als de zin die in verlichte letters op het stadhuis te lezen staat maar met een klein mankementje: het waren Engelse woorden. Er stond: ‘This wall is available in paperback’. Wie die zin bedacht heeft mag best onze nieuwe stadsdichter worden en gauw de plaats innemen van de tv-genieke Joost Zwagerman, die niet eens in de stad woont waarover hij dicht?

Back To Top