Van Toen en nu 13

Nog steeds streelde zijn hand haar been, ook toen ze al bijna boven was. Vlak voor de laatste tree draaide ze zich om. Hij verwachtte een kille opmerking, maar in plaats daarvan zei ze op dezelfde nuchtere toon als ze eerder die avond in het café gebezigd had: ‘Als je het met me wil doen dan mag dat wel, hoor’.
In het halfduister op de trap was z’n uitzicht nog steeds die twee zaligmakende stelten waar hij zich ineens door omstrengeld zag en hij hoorde nog steeds haar stem in zijn oren. ‘Als je het met me wil doen…’ En met een dikke stem alsof hij op zaagsel kauwde zei hij: ‘Ja, graag’.
Ze liep door en op de overloop wees ze op een van de deuren. ‘Dit was de kamer van mijn opa’.
‘O ja…’, zei hij ongeïnteresseerd. Ineens had hij haast. ‘En die van jou?’. Straks bedenkt ze zich misschien of heeft ‘omi’ haar nodig, dacht hij
‘Die daar’. Ze opende een deur. Eenmaal in haar kamer begon hij driftig aan zijn kleren te plukken.
‘Rustig jongen’, maande Magda hem. ‘Ik loop niet weg’. Ook zij begon zich nu te ontdoen van haar kleren.
Voor haar kamer, behangen met posters van Marx, Lenin en Che Guevara, had hij weinig oog. Bij elk stuk textiel dat ze aflegde hoorde hij zijn adem zwaarder ruisen, of was het zijn bloed dat kookte in zijn oren. Wat is het verschil? Z’n broek lag in een acht om zijn enkels en z’n ding, hetzelfde ding wat in de eerste aflevering van deze serie zo’n lullige functie vervulde, wees naar een plek ergens tussen hen in hoog aan het plafond. Ze keek ernaar en glimlachte. Toen ging ze in haar blote vel op het bed liggen, haar aanbeden benen iets en ontvankelijk uit elkaar. Hij boog zich over haar heen en dacht… nou ja, wat hij dacht ging verloren in een gulzige roes. ‘Wacht even’, hield ze hem nog net tegen. Ze zette haar brilletje af en legde die op het tafeltje naast het bed en zei: ‘Doe het nu maar’. En hij deed het. Onder het goedkeurend oog van de grote revolutionairen der aarde deed hij het met haar en onderwijl praatte ze tegen hem en voor eeuwig en immer zou hem dat bijblijven, die hitsige woorden, die meer dan alles opwindende woorden. Vanaf die dag zou hij dat altijd blijven zoeken; sex en woorden. Harde woorden, zachte woorden en dan ook nog sex…

Back To Top