Te Damascus

En het geschiedde, toen zij te Damascus aankwamen, dat zijn broer hen daar opwachtte en dat zij vervolgens gezamenlijk een taxi namen, die al direct na het verlaten van het vliegveld werd aangehouden door een motoragent, om geen andere reden dan dat de man in het uniform z’n schamele salaris aangevuld wilde zien met een donatie van de taxichauffeur, zodat ze in zeer korte tijd de mores van de stad en het haar omringende land leerden kennen.
Toen zij dan zonder verdere hindernissen hun weg konden vervolgen en in de stad aankwamen en eenmaal gezeten in restaurant Beit Jabri, waren allen het erover eens dat er veel van hun verblijf tussen de oude poorten van de stad verwacht mocht worden en was de enige dissonant op dat ogenblik een sms-bericht dat voetbalclub AZ de landstitel had vergeven door diezelfde middag in het verre Holland met 3-2 te verliezen van een degradatiekandidaat. Na het bekend worden van dit bericht werd de naam des Heeren een aantal malen ijdel gebruikt…
De daarop volgende dag (Koninginnedag) lag de stad in al haar schoonheid op hen te wachten en constateerden zij dat ook Damascus de verjaardag van het Nederlandse staatshoofd meevierde door middel van een grote vrijmarkt, want overal troffen zij op straat mensen aan achter kleedjes met daarop hun handelswaar uitgestald en was het in de overvolle straten een gezellige bedrijvigheid. Maar het hoogtepunt van die feestelijke oranje-dag vormde toch wel de uitnodiging aan zijn broer en daarmee ook aan hen om in de residentie van de Nederlandse ambassadrice te komen haringhappen en kaasknabbelen ter ere van onze vorstin. Te midden van haar collega-ambassadeurs uit verre oorden, Syrische minsters en eigen landslieden vermaakten zij zich onder elkaar in deze deftige ambiance, stilden hun honger aan een uitgebreid buffet en raakten ze langzaam aangeschoten door het nuttigen van teveel wijn, zodat hij daar als verstokte republikein in die prachtig versierde tuin uit volle borst het Wilhelmus heeft helpen meezingen en, onder aanvoering van een goud-galonde adjudant, tot drie maal toe ‘Leve de Koningin’ heeft geroepen, daarbij zijn rechterhand heffend. Ergens in een belendende tuin kraaide ook tot driemaal toe een haan…

Back To Top