Ga naar hoofdinhoud

proeffles.nl

Jaren terug tufte hij in z’n kevertje over de Vondelstraat Alkmaar binnen na een lange afwezigheid in het buitenland. Als je lang bent weggeweest bekijk je je eigen stad met frisse ogen en zie je meer dan wanneer alles z’n gangetje gaat. Die keer, het lijkt een detail, zag hij een vrouw onder halsbrekende toeren haar ramen lappen op de derde verdieping van de flats aldaar. Dat moet beter kunnen, dacht hij met een schoon hoofd en dezelfde frisse blik. En vanaf dat punt tot thuis bedacht hij een veiliger systeem. Door middel van twee sponzen met magneten erin, die je aan de binnen- en buitenkant van het glas op elkaar kon klikken, zou je zo op hoogte je ramen veilig schoon kunnen krijgen. Hij was uitermate trots op zichzelf over die vondst, maar deed er verder niks mee.
Ongeveer drie jaar later zag hij op de zaterdagmarkt in onze Geliefde Stad een standwerker bij een groot raam staan en met twee magneet-sponzen tegelijk de binnen- en de buitenkant van dat glas schoonpoetsen. Hij bleef een poosje beteuterd staan kijken naar zijn ‘eigen’ vinding.
Met die ervaring op zak begon hij twee jaar terug aan de uitvoering van een nieuw plan. Inmiddels weten de lezers van nul72 dat hij iets met wijn heeft. En als je ergens enthousiast over bent, dan wil je een ander graag ‘bekeren’. Toegegeven, deze bekeerdrift is een zwakheid, maar waarom zou wijn niet echt lekker mogen zijn. En om de calculerende mede burger daarin op weg te helpen heeft hij een internet-cursus wijnproeven ontwikkeld. Wie het naadje van de kous wil weten, kijkt op www.proeffles.nl.
Dit keer is hij dus niet blijven steken in het fraaie bedenksel, maar heeft hij ook de kostbare uitvoering ervan ter hand genomen. Hij zal u niet vervelen met alle hobbels en obstakels die aan het eindresultaat vooraf gingen. Dat alles was trouwens vergeten toen hij op 6 december j.l. pontifikaal in De Telegraaf stond afgebeeld met het cursuspakket in z’n handen. Zo kom je nog eens ergens.
En nu moet het hele project in-de-markt-gezet worden. Zo heet dat in die kringen. Straks kijkt hij weer met verbazing naar zijn eigen vinding, mocht dat een eigen leven gaan leiden. Of het wordt een flop. Ja mensen, 2007 wordt nog een spannend jaar.

Back To Top