Kleine dingen

Het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen…, zegt de tekst van een oud liedje.

1)Vorige week werd Jack’s auto apk gekeurd (altijd weer duurder dan je denkt!) en geheel bijgesleuteld reed hij later die dag richting Beverwijk. De auto had er echt zin in, evenals z’n baasje. Het was druk op de weg, er hing een loodgrijze lucht boven het landschap, klaar om een lading regen te dumpen. Maar er zaten nieuwe banden onder de auto en het was net alsof daarmee ook de auto weer nieuw was. Zo zoefde hij zachtjes over ‘s Heeren Wegen en onder dat grijze wolkendek door.
2) Ook vorige week stak hij lopend de Kanaalkade over, tegenover de voetgangersbrug naar Overstad. Met vastberaden stap liep hem een blond meisje tegemoet, haar ogen op het verkeerslicht gericht. Toen hij nog eens keek, zag hij dat het z’n eigen dochter was. Zo ziet ze er dus uit in haar eigen leven, viel hem op. Ze is veertien en ongeduldig woelt ze zich los uit het familieverband. Voor Jack is dat wennen en te vaak heeft hij geen idee wat ze uitvreet buiten de deur. Dat wil ze ook graag zo houden, maar nu ving hij even een glimp op van een zelfbewust wicht, op weg om vijftien te worden. Naast hem liep een groepje jongens, jolig omkijkend naar zijn dochter. Afblijven, ging het door hem heen. Maar tegelijk wist hij, dat-ie daar niks meer over te zeggen had. Hij stond even stil op de vluchtheuvel in het midden van de weg. De jongens liepen luidruchtig door. Ook zijn dochter vervolgde haar weg, souverein en zonder hen aandacht te schenken. Die redt zich wel, dacht hij. Althans, dat hoopte hij van harte.
3) En diezelfde week kreeg hij een boek van een Amerikaanse vriend, die na vijfendertig jaar ineens weer in zijn leven opdook. 1001 Afternoons in Chicago, heet het boek en de auteur is iemand die columns schreef over zijn stad in de Chicago Daily News. In het boek zat ook nog een ansicht en daarop was een oud kwartje geplakt. Dat muntje was blijkbaar in zijn portemonnee achtergebleven bij terugkeer naar zijn vaderland. Hij moet het al die vijfendertig jaren hebben bewaard als een aandenken aan zijn hippe reis door Europa om er nu afstand van te doen omdat Holland via www.nul72.nl weer opnieuw in zijn belevingswereld was teruggekeerd.

Het zijn de kleine dingen die het doen!

Back To Top