Gereformeerd

De gereformeerde kerk aan de Oude Gracht is omgebouwd tot appartementen complex. Zo is het veel kerken vergaan de afgelopen jaren, ze zijn gesloopt of er is een andere bestemming aan gegeven. Daar kun je treurig of blij om zijn. Aan de andere kant is er een stevige aanwas van moskeeën. Daar kun je ook treurig of blij om zijn?.
Jack heeft overwegend goede herinneringen aan de kerk op de Oude Gracht. Je MOEST er heen, dat wel. Maar als je er dan toch was kon je naar de meiden kijken, je kon baldadig je eigen teksten maken van de psalmen die gezongen werden, je kon proberen op slinkse wijze je meegekregen collectegeld achterover te drukken. Enfin, je kon het net zo spannend maken als je zelf wilde. Dat was ook weer niet zo heel erg moeilijk, want zijn gereformeerde medekerkgangers waren over het algemeen karig bedeeld met fantasie en daarom was alles al gauw spannend.
Toen God de fantasie uitdeelde stond de gereformeerde gemeente helemaal achteraan in de rij. Zelfs de dominee (Jack’s favoriet, dominee Van Loenen) klaagde daarover. Want toen hij een keer een metafoor in zijn preek verwerkte en uitriep: ‘Deze kerk steunt op zeven pijlers!’, zag je alle hoofden draaien om het aantal pilaren na te tellen waar het dak van de kerk op rustte. Want ja, vindt de rechtgeaarde calvinist, je kunt natuurlijk wel wat roepen, maar het moet wel kloppen?
Maar het toppunt van fantasieloosheid was wel dat er op een dag, hij herinnert het zich nog goed, een discussie losbarstte onder de gelovigen over het feit, dat als een engel uit de hemel de aarde zou aandoen, hij/zij als afgezant van God alleen de Gereformeerde Kerk aan de Oude Gracht te Alkmaar zou bezoeken. Hoe kortzichtig en bekrompen kun je zijn. Hoewel, misschien woont die engel vandaag de dag wel in een van de appartementen die er nu gemaakt zijn. Dat zou zomaar kunnen.

Back To Top