Bergertunnel

Een paar weken geleden, om precies te zijn op 3 januari j.l., werd naast deze column in de rubriek ‘Terugblik’ het jaar 1956 belicht en wat er toen zoal in Alkmaar gebeurde. In de maand juli van dat jaar, zo vermeldt het artikel, ging de Bergertunnel open voor het verkeer en was het daar gedaan met de lange wachttijden voor de spoorbomen. Een heugelijk feit.
Jack herinnert zich die dag nog goed. Zelf woonde hij toen in het Blaeustraat-kwartier, er vlak naast, en de buurt hield haar adem in bij het gereedkomen van Alkmaars eerste en heuse tunnel. De officiële opening werd verricht door het voltallige stadsbestuur, dat na het doorknippen van het gebruikelijke lintje als eerste met de auto door de tunnel zou rijden. Ach ja…
Bij Jack in de buurt woonde meneer Grootanus, die zichzelf altijd geweldig belangrijk vond. Als jonge Jack en zijn vrienden langs z’n huis liepen zagen ze hem samen met zijn vrouw in de huiskamer zitten onder een groot en parmantig schilderij, voorstellende de heer Grootanus zelf. Het was alsof meneer Grootanus, die in het dagelijks leven vertegenwoordiger was voor Klok-zeep, daar alleen woonde en dat zijn vrouw voor spek en bonen meedeed.
De kinderen van meneer Grootanus (zijn vrouw laten we voor het gemak even buiten beschouwing) moesten ook allemaal belangrijke mensen worden. Er was geen tijd om buiten te spelen, want er moest hard gestudeerd worden om hogerop te komen in de witte boordenwereld; witter dan Klok-zeep ze ooit kon wassen.
Waarom wordt dit allemaal verteld? Omdat nu juist meneer Grootanus het plan had opgevat om als tweede met zijn auto, vlak achter die van de notabelen, door de tunnel te rijden. Op zijn eigen deftige wijze had hij hier en daar laten weten wat zijn plannen waren en zich grondig voorbereid: een vrije dag genomen, de tijden gecheckt, enz. Op de dag zelf had hij zich met z’n wagen naar voren gemanouvreerd tot vlak achter de auto met hotemetoten. En het is hem uiteindelijk gelukt om als eerste Alkmaarse burger door de Bergertunnel te rijden!
Het is altijd mooi wanneer iemands dromen uitkomen. Die van meneer Grootanus kwamen uit, want ook zijn kinderen zijn allemaal belangrijk geworden. Maar ook weer niet zo belangrijk als hijzelf, want dat kan haast niet.

Back To Top